Yenişehir Mahallesi ÇED Kararı

DUYURU

        İlimiz Dulkadiroğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi 46009 Sokak No:55/A (Tapuda 249 ada, 134 parsel kayıtlı, toplam 688,75 m² alanda, 1.500 m²’lik kısmı kapalı alan) Adem DEMİRCAN tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “Ömrünü Tamamlamış Araçların Geçici Depolanması, Arındırılması ve Söküm Tesisi” projesi ile ilgili olarak 25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’ nin 17. maddesi gereğince, Valiliğimizce  31/05/2018 tarih ve E.201891 sayılı Karar Numarası ile (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.
 
        ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince HALKIMIZA DUYURULUR.