İlçemiz, tarihi süreç içerisinde ; M.Ö. 2000-1200 yılları arasında Hitit,(M.Ö. 720-612) Asur ve Urartular , (M.Ö. 612-333) Pers ve Hellenizm M.Ö.192 -M.S.395 yılları arasında Büyük Roma İmparatorluğu hakimiyeti altında kaldıktan sonra 1086 yılında Emir Buldacı tarafından fethedilerek Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlandı.
Yine sırasıyla  1136’da  Danişmend, 1172’de Musul Atabeği Nurettin Zengileri hâkimiyetine giren bölge 1259 yılında Kilikya Ermenilerinin eline geçti ve nihayetinde  1337  Dulkadiroğulları Beyliği oluncaya  kadar Memlukluların Halep Valiliği'ne bağlı kaldı.
Beyliğin kurucusu Zeyneddin Karaca Bey’dir. Dulkadiroğulları Beyliği, Osmanlıların Anadolu'da kendilerine kattıkları son beyliktir. Kırşehir-Bozok-Kayseri-Pınarbaşı, Elbistan, Harput-Maraş-Kadirli-Antep gibi geniş bir alanda hâkimiyet sürmüştür. 1515 ‘te  Osmanlı hâkimiyetine giren bölge  Cumhuriyet dönemine kadar valiler aracılığı ile yönetildi.
1.Dünya Savaşında düşman işgaline uğrayan bölge Kuva-i Milli kuvvetlerinin ve halkın üstün gayretleri sonucu  işgalden kurtarılmıştır.  Türkiye Büyük Millet Meclisi   5 Nisan 1925’te Maraş şehrini  bir adet Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile  7 Şubat l973 tarihinde de " Kahramanlık " payesiyle  ödüllendirmiştir.  
6360 Sayılı Kanunun 14 ilde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı ile Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte DULKADİROĞLU ilçesi kurulmuş ve idari yapıdaki yerini almıştır.