DULKADİROĞLU KAYMAKAMLIĞI AB, DIŞ İLİŞKİLER VE AR&GE BİRİMİ
(2015-2016 Faaliyet planı)
 
        Dulkadiroğlu Kaymakamlığı 30.08.2013 tarihinden itibaren bünyesindeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli personelden, Sivil Toplum Kuruluşları ile esnaf temsilcilerine kadar ulaşan geniş katılımlı çalışmalar neticesinde Proje Koordinasyon Birimini20.01,2016 tarih ve 255 sayılı Kaymakamlık Makamı onayı ile kurulmuştur.
Birimin Kuruluş amaçları:
 1. Dulkadiroğlu İlçesinin ekonomik ve sosyal alanlarda kalkınma ve gelişmesine yönelik faaliyet, girişim ve yatırımların artırılması için;
 2. Kamu Kurum ve Kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini geliştirmek,
 3. Kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak,
 4. Yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle bölgesel gelişmeyi hızlandırmak,
 5. Mevcut sorunların çözümüne yönelik proje geliştirmek,
 6. Ulusal-bölgesel-yerel düzeyde ilgili kamu ve sivil toplum kurum ve kuruluşları ile istişare etmeköncelikleri belirlemek,
 7. Projeler konusun da sinerji oluşturmak,
 8. Ülkemizin Avrupa Birliğine adaylık sürecinde, Avrupa Birliği müktesabına uygun, İl Strateji Planı ve Ulusal Kalkınma Planları ile uyumlu çalışmalar yapmak,
 9. Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı projeler ile ilgili araştırma geliştirme faaliyetleri yapmak,
Dulkadiroğlu İlçesinde yürütülmekte olan projeleri destekleyerek ilçe genelinde koordinasyonu sağlamaktır
 
KABUL EDİLEN PROJELER
 
1- DULKADİROĞLU’NUN YAŞLI ÇINARLARINA VEFA PROJESİ
Dulkadiroğlu İlçemiz çarpık kentleşme, göç ve sosyal alt yapının diğer ilçelerimize nazaran en fazla görüldüğü bir ilçemizdir. İlçemizin sosyal yönden kalkınmasını sağlamak ve sosyal sorunlara çare olmak amacı ile Kaymakamlığımız büyük bir istek ve gayretle çalışmaktadır. Bu kapsamda sosyal içerikli çalışmalar ve projeler üretip hayata geçirme gayretindedir. Bunlardan ilki olan "Dulkadiroğlu'nun Yaşlı Çınarlarına Vefa Projesi" yaşlılarımıza destek olmak ve bu hayatta yalnız olmadıklarını hissettirmek amacı ile hazırlanmış önemli bir projedir.
 
"Kimseniz yoksa biz varız" ilkesiyle hazırlanan projemiz 10.000 proje arasından ilk 5'e girerek kabul edilmiştir. 2014 yılında kurulan Kaymakamlığımızın sosyal içerikli çalışmalarından birisi olan "Dulkadiroğlu'nun Yaşlı Çınarlarına Vefa" projesi Dulkadiroğlu Kaymakamı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Mehmet TÜRKÖZ'ün girişimleri ile 01.04.2015 tarihinden itibaren yaşlılarımıza hizmet vermeye
Başlamış olup, 
İkincisi olan "YAŞLIYIZ BAKIMLIYIZ" projemizde kabul görmüş olup nisan ayında faaliyetlere başlayacaktır.
 
2-DUSEM (Dulkadiroğlu Sürekli Eğitim Merkezi)
Gecekondulaşma ve göçün yoğun olduğu ilçemizde sosyal sorunlar her geçen büyümektedir, bu sorunlardan en çok etkilenen ve ezilen kadınlardır. Dışlanan, şiddet gören, eşinden boşanmış olan bu kadınları içinde bulunduğu sosyal sorunlardan kurtarmak, hayata entegre etmek, kendi ayakları üzerlerinde durmalarını sağlamak ve aile geçimlerine katkıda bulunmak amacıyla Dulkadiroğlu Belediyesi ile ortak hareket edilerek hazırlanan projemizde bizler yeni istihdam imkanları oluşturmak, sosyolojik ve psikolojik sorunların önüne geçmek amacı ile mesleki eğitim atölyeleri ve danışmanlık biriminin kurulmasınını proje kapsamında planlanmış ve hayata geçirilmiştir.
Bu kapsamda
 • Yöresel Kıyafet Tasarım Kursu;
 • Tekstil Sektörüne Ara Eleman Yetiştirme Kursu;
 • Yaşlı ve hasta bakım kursu;
Açılarak halkımıza hizmet vermeye başlamıştır.
Ayrıca danışmanlık birimimizde ise kadınlarımızın ve ailelerimizin içinde bulunduğu sorunların çözümü için sosyolojik ve psikolojik rehberlik hizmetleri sağlanacaktır.
 
3-BEDEN DİLİ VE ÖFKE KONTROLÜ EĞİTİMİ
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından hazırlanan projemiz kapsamında Kaymakamlığımız ve Dulkadiroğlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personeline Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzman Psikologlar tarafından etkili iletişim, Beden Dili ve Öfke Kontrolü eğitimi verilmiştir.
 
4-YOKSULLUK İLE MÜCADELE STRATEJİSİNİN AB BOYUTNDA İNCELENMESİ VE AKTİF KİŞİLERİN EĞİTİMİ
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Teknik Destek kapsamında hazırlanıp, kabul edilen projemizdir. Proje kapsamında Yoksullukla mücadele yöntemlerinin AB Standartlarında incelenmesi, ülkemizdeki yöntemlerin karşılaştırılması ve özgün yöntemlerin geliştirilmesi planlanmıştır. Ayrıca proje kapsamında AB ülkelerinden 4 ortak bulunarak konu ile ilgili Erasmus+ çalışmaları da hayata geçirilmiştir.
 
5-DULKADİROĞLU KAYMAKMLIĞI KURUM KÜLTÜRÜ, KURUMSAL KAPASİTE ARTIŞI VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Teknik Destek kapsamında hazırlanıp, kabul edilen projemizdir. Proje kapsamında kaymakamlığımız ve bağlı birimlerinin kapasitesini artırmak ve AB standartlarına ulaştırmak, kurum kültürünü ileri noktalara taşımak planlanmıştır. Yapılacak eğitim kapsamında kaymakamlığımız bünyesinde kalite yönetim siteminin kurulması, kurumsal kapasitenin artırılması ve personelin kalite yönetim sistemi alanında geliştirilmesi sağlanacaktır.
 
6- ADEM (Aile Destek ve Eğitim Merkezi)
Dulkadiroğlu Belediyesi ve Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Ortaktır.
Genel Amaç:
 • Yetim çocukların ve Yetim Çocukların annelerinin ve Öksüz Çocukların topluma kazandırılması,
 • Yetim çocuklar, Öksüz Çocuklar ve aileleri konusunda toplumda farkındalık oluşturarak dayanışma ve paylaşma duygusunu arttırma,
 • Kız çocuklarımızın elde değil evde büyümelerinin sağlanması,
 • Erken yaş evliliklerinin önüne geçilmesi,
 • Madde bağımlılığına karşı mücadele,​
        Korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuk ve ailesinin korunmasına, kişisel hakları ile birlikte huzur ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin psikososyal ve fiziksel terapiye yönelik usul ve esasları bilimsel çerçevede hayata geçirerek; bireysel yada grup halinde uygulanan programlar sayesinde sosyal uyumlarının sağlanması toplum güvenliği ve kalkınmasına katkıda bulunmak ve düzenlemektir.
        Dulkadiroğlu Kaymakamlığımız bünyesinde hazırlanan "Aile Destek ve Eğitim Merkezimizin" genel amacı Çocuklarımızın, sokaktaki riskli ve tehlikeli ortamlardan uzak tutarak eğitime yönlendirmek için Koruyucu Eğitici ve Önleyici Tedbir ve Faaliyetlerini kapsamaktadır.
 
7-Ulu Cami, Bertiz Yaylaları ve Kısık Vadisi Kültür Yolu
Dulkadiroğlu Kaymakamlığımızın ilçemizin turizm potansiyelini geliştirmek ve yeni istihdam imkanlarını araştırmak için DOĞAKA'ya gönderilen projemizdir.
İçeriği; İlçemiz sahip olduğu değerlerle ve tarihiyle eşsiz bir turizm potansiyeline sahiptir. Bu turizm 
potansiyelini ortaya çıkarmak, ilçemizi turizmde hak ettiği noktaya getirmek ve ilimize essiz bir turizm ve kültür yolu kazandırmak için projemiz hazırlanmıştır.
Kahramanmaraş’ın eski yerleşim yeri şuan ilçemiz sınırları içerisindedir. Bu eski yerleşim yerinde tarihi camiler, hanlar, konaklar, ören yerleri ve kapalı çarsı bulunmaktadır. Bunun dışında gizli cennet Bertiz, Kısık Vadisi ve Savruk Şelalesi İlçemiz sınırları içerisindedir. Bu tarihi ve kültürel miras ile birlikte doga harikası bölgeleri içine alan, bu değerleri turizme kazandırmak "Ulu Cami, Bertiz ve Kısık Vadisi Kültür Yolu" projemizin özünü oluşturmaktadır
 
8-  EV YAPIM VE ONARIM PROJESİ
Dulkadiroğlu kaymakamı Mehmet TÜRKÖZ’ün girişimleri ile birlikte ilçemizde yoksul vatandaşlarımızın sıkıntılı olan evlerinin onarılması ve yapımı kapsamında hazırlanan proje çalışmasıdır. Bu kapsamda ilçemizde 25 ev onarımı ve 5 ev yapımı çalışmaları hazırlanmış ve Bakanlık tarafından kabul edilmiştir.
 
9- KAHRAMANMARAŞ HEDİYELİK EŞYA STRATEJİK EYLEM PLANI: İlimizin tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin hediyelik eşya objelerine aktarılması ve yeni istihdam imkânları oluşturulması için hazırlanan projemizdir. Oluşturulacak atölyede dezavantajlı kesime mensup kadınlarımıza bu ürünlerin üretimi yaptırılacaktır.
 
SONUCU BEKLENEN PROJELER
 
1- DULKADİROĞLU DONDURMA PARK PROJESİ: İlimiz denilince akla gelen ilk senbol olan dondurmanın markalaşmasına yönelik önemli bir çalışma olup ilimize büyük değer katacaktır. Avrupa Komisyonuna gönderilmiş büyük bütçeli bir projemizdir.
2- 2 Adet EASİ projemiz Avrupa Komisyonuna gönderilmişi olup sonucu beklenmektedir.
3-2 Adet projemizde AB’ne gönderilmiş olup sonucu beklenmektedir.
 
Ayrıca 10 projemizin sonucu beklenmektedir.  
 
“HER ŞEY KAHRAMAN ŞEHRİMİZİN GÜZEL İNSANLARI İÇİN”
 
                                                                                                   Kimseniz Yoksa Biz Varız