11/01/2017 Çarşamba günü Kaymakamlık Toplantı Salonunda İlçe Yazı İşleri Müdürü Mekser AKGÜN tarafından;
 
09:00-11:00 saatleri arasında; 04 Aralık 1999 tarih ve 23896 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Uygulaması ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca Yürütülecek İşlemlere İlişkin Yönerge uyarınca, ön inceleme yapmak üzere görevlendirilecek personellere eğitim verildi.