11/01/2018 Perşembe günü Kaymakamlık Toplantı Salonunda İlçe Yazı İşleri Müdürü Mekser AKGÜN tarafından;
        09:00-11:00 saatleri arasında; 31 Temmuz 1985 tarih ve 18825 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmenliğin 62. maddesi uyarınca, soruşturma ve infaz işlerinde görevlendirilecek personellere eğitim verildi.